Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

10 Quy Tắc Vàng Của Thuật Lãnh Đạo

10 Quy Tắc Vàng Của Thuật Lãnh Đạo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

10 Quy Tắc Vàng Của Thuật Lãnh Đạo – Michael A. Soupios, Panos Mourdoukoutas Các kỹ năng và kinh nghiệm có thể đưa bạn lên vị trí lãnh đạo, nhưng chúng không thể khiến bạn trở thành một nhà lãnh đạo đích thực. Năng lực lãnh đạo đến từ bên trong, nên các nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thường …

Read More »