Wednesday , 16 January 2019
Home »

Blog Archives

Bài Học Phần Lan 2.0

Bài Học Phần Lan 2.0 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bài Học Phần Lan 2.0 – Pasi Sahlberg Bài Học Phần Lan 2.0 – Làm thế nào để từ một đất nước bị tàn phá nặng nề trong Thế chiến hai, cơ sở vật chất lạc hậu, nền chính trị biến động với cuộc đấu của các Đảng phái… Phần Lan vươn mình trở thành đất nước có nền giáo …

Read More »