Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

100 Ý Tưởng Bán Hàng Tuyệt Hay

100 Ý Tưởng Bán Hàng Tuyệt Hay ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

100 Ý Tưởng Bán Hàng Tuyệt Hay – Patrick Forsyth 100 Ý Tưởng Bán Hàng Tuyệt Hay là sự đúc kết của tác giả trong công việc tư vấn doanh nghiệp, cung cấp cho người đọc nhiều ví dụ từ thực tế làm ăn của những công ty có thật (có nêu danh lẫn ẩn danh) rất dễ để liên …

Read More »