Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Sự Thật Về Sáng Tạo

Sự Thật Về Sáng Tạo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sự Thật Về Sáng Tạo – Patrick Harris Sự Thật Về Sáng Tạo Trong thời đại thứ gì cũng “nhanh như điện” hiện nay, kể cả dòng đời của một sản phẩm, có lẽ chỉ sự sáng tạo mới tạo nên khác biệt và lợi thế. Hiểu được điều đó, và cũng hiểu rằng một chủ đề tuy mang tính …

Read More »