Saturday , 23 February 2019
Home »

Blog Archives

Giải Mã Những Biểu Hiện Cảm Xúc Trên Khuôn Mặt

Giải Mã Những Biểu Hiện Cảm Xúc Trên Khuôn Mặt ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Giải Mã Những Biểu Hiện Cảm Xúc Trên Khuôn Mặt – Paul Ekman Giải Mã Những Biểu Hiện Cảm Xúc Trên Khuôn Mặt Quyển sách này nói về khuôn mặt và cảm xúc của bạn và của những người xung quanh bạn. Những cảm xúc ấy bao gồm những gì và chúng được thể hiện trên khuôn mặt như thế …

Read More »