Sunday , 16 December 2018
Home »

Blog Archives

AQ – Chỉ Số Vượt Khó

AQ - Chỉ Số Vượt Khó ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Q-Chỉ số vượt khó sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi: Điều gì tạo nên những con người thành công và điều gì quyết định sự thất bại? Và liệu những người cảm thấy mình đã phải bó tay trước số phận có thể thay đổi được bản thân và tìm lại được thành công cho mình?

Read More »