Friday , 22 March 2019
Home »

Blog Archives

Cánh Cửa Thứ 4

Cánh Cửa Thứ 4 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cánh Cửa Thứ 4 – Paul Halter Cánh Cửa Thứ 4 Một ngày nọ, người ta tìm thấy một phụ nữ hiền lành nằm chết giữa vũng máu trong căn phòng khóa kín, da thịt đầy những vết dao. Từ đó, ma mị lần quất kêu gào, vô vàn hiện tượng lạ lùng bắt đầu phát sinh trong tư dinh …

Read More »