Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

10 Sai Lầm Trong Quản Lý Tài Chính

10 Sai Lầm Trong Quản Lý Tài Chính ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

10 Sai Lầm Trong Quản Lý Tài Chính – Paul Lim 10 Sai Lầm Trong Quản Lý Tài Chính – Paul Lim từng là nhà báo chuyên phụ trách mục tài chính và là một trong những biên tập viên được kính trọng nhất hiện nay. Qua các cuộc phỏng vấn những nhân vật đứng đầu ngành tài chính thế …

Read More »