Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Nhảy Lên Đường Cong Chữ S

Nhảy Lên Đường Cong Chữ S ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nhảy Lên Đường Cong Chữ S – Paul Nunes, Tim Breene Nhảy Lên Đường Cong Chữ S Thế nào là Đường cong chữ S. Thuật ngữ này được dùng rộng rãi vì nhiều lý do, tuy nhiên, trong quyển sách này, Paul Nunes và Tim Breene chỉ đơn giản muốn nói đến mô hình thường gặp, trong đó một doanh …

Read More »