Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Mật Mã Do Thái

Mật Mã Do Thái ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Mật Mã Do Thái – Perry Stone Mật Mã Do Thái Người Do Thái chỉ chiếm ít hơn 1 % dân số thế giới, nhưng 176 người đạt giải Nobel lại là người Do Thái. 25 phần trăm các tổ chức nhận giải thưởng Nobel Hòa bình thì đều do người Do Thái thành lập hoặc đồng sáng lập. Trong …

Read More »