Thursday , 13 December 2018
Home »

Blog Archives

4 Giây – Để Thay Đổi Những Thói Quen Xấu

4 Giây - Để Thay Đổi Những Thói Quen Xấu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

4 Giây – Để Thay Đổi Những Thói Quen Xấu – Peter Bregman 4 Giây – Để Thay Đổi Những Thói Quen Xấu – Có bao giờ bạn thực hiện những hành động với ý định tốt nhưng sau đó lại nhận về kết quả trái với mong đợi? Bạn tìm cách an ủi một người bạn nhưng vì nguyên …

Read More »

18 phút – Peter Bregman

18 phút - Peter Bregman ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

18 Phút mang đến cách thức làm chủ một năm, một ngày và cả một thời điểm ngắn ngủi toàn diện, để chúng ta có thể tập trung thực hiện những gì chúng ta cho là quan trọng nhất.

Read More »