Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Thuyết Phục Đỉnh Cao

Nghệ Thuật Thuyết Phục Đỉnh Cao ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Thuyết Phục Đỉnh Cao – Peter Coughter Nghệ Thuật Thuyết Phục Đỉnh Cao là một quyển sách nói về phong cách thuyết trình, thuyết trình là một kỹ năng và để kỹ năng ngày một tiến bộ, chúng ta thường phải dùng tới một số kỹ thuật. Theo nhận thức thông thường, dạy học là định hình con …

Read More »