Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Giao Tiếp Hiệu Quả Trong Kinh Doanh

Giao Tiếp Hiệu Quả Trong Kinh Doanh (Nhân Văn) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Giao Tiếp Hiệu Quả Trong Kinh Doanh – Peter E. Friedes, David H. Maister Giao Tiếp Hiệu Quả Trong Kinh Doanh sẽ giúp bạn trở thành những người quản lý giỏi hơn. Không giống như những cuốn sách khác về các quản lý, cuốn sách này dành cho bạn những lời khuyên cụ thể, đáp ứng nhu cầu đối với …

Read More »