Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Nhà Quản Trị Thành Công

Nhà Quản Trị Thành Công ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nhà Quản Trị Thành Công – Peter F. Drucker Bạn định nghĩa thế nào là một nhà quản trị thành công? Một người thông minh, hiểu biết rộng, chăm chỉ hay thấu hiểu nhân tâm? Tất cả nhưng điều đó vẫn chưa đủ để làm nên thành công của một nhà quản trị. Một nhà quản trị thành công là …

Read More »