Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

100 Ý Tưởng Tạo Ảnh Hưởng Cá Nhân

100 Ý Tưởng Tạo Ảnh Hưởng Cá Nhân ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

100 Ý Tưởng Tạo Ảnh Hưởng Cá Nhân – Peter Shaw 100 Ý Tưởng Tạo Ảnh Hưởng Cá Nhân – Ảnh hưởng cá nhân của chúng ta đến từ việc ngộ rõ mình là ai, chúng ta đấu tranh cho điều gì, đâu là những ưu tiên của chúng ta, khi nào chúng ta hành động, và hiểu lý do …

Read More »

100 Ý Tưởng Huấn Luyện Tuyệt Hay

100 Ý Tưởng Huấn Luyện Tuyệt Hay ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

100 Ý Tưởng Huấn Luyện Tuyệt Hay – Peter Shaw 100 Ý Tưởng Huấn Luyện Tuyệt Hay dành cho các nhà quản lý và lãnh đạo ở mọi cấp độ, trong mọi tổ chức, ở mọi quốc gia. Cuốn sách cung cấp hàng loạt ý tưởng và những gợi ý tư duy. Nhà quản lý hoặc lãnh đạo giỏi đều …

Read More »

100 Ý Tưởng Nhóm Tuyệt Hay

100 Ý Tưởng Nhóm Tuyệt Hay ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

100 Ý Tưởng Nhóm Tuyệt Hay – Peter Shaw Khi một nhóm hoạt động tốt thì hiệu quả sẽ cao. Người ta thừa nhận năng lực và sự khác biệt cá nhân, tuyên dương và chia sẻ những thành công. Khi sai sót phát sinh, người ta xem đó là cơ hội để học tập hơn là thất bại. Nhưng …

Read More »