Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Sinh Viên Học Thế Nào Để Thành Công

Sinh Viên Học Thế Nào Để Thành Công ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sinh Viên Học Thế Nào Để Thành Công – PGS.TS Dương Phúc Tý Sinh Viên Học Thế Nào Để Thành Công Nội dung sách gồm các phần: Chương I: Những yêu cầu của xã hội đương thời đối với sinh viên 1. Yêu cầu về thu nhận, xây dựng, tích hợp và vận dụng kiến thức 2. Yêu cầu về …

Read More »