Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Tiền Tệ Ngân Hàng

Tiền Tệ Ngân Hàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tiền Tệ Ngân Hàng – PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn Tiền tệ Ngân hàng là môn lý luận cơ sở, giữ một vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo của các trường đại học khối kinh tế tài chính ở Việt Nam. Tiền Tệ Ngân Hàng với nội dung bao gồm 9 chương được trình bày theo văn phong …

Read More »

Thị Trường Tài Chính

Thị Trường Tài Chính ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thị Trường Tài Chính – PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn Thị Trường Tài Chính Khi nền kinh tế hàng hóa phát triển tới một trình độ nhất định, tất yếu sẽ hình thành các loại thị trường để phục vụ các nhu cầu của nền kinh tế. Trong các loại thị trường đó, thị trường tài chính vừa là thị …

Read More »

Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ (2009)

Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ (2009) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ (2009) – PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ Tài chính Tiền tệ là môn lý luận cơ sở, giữ vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo của các trường đại học khối ngành Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng ở Việt Nam; là môn học bắt …

Read More »