Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Đời Sống Xã Hội Việt Nam Đương Đại (Tập 1)

Đời Sống Xã Hội Việt Nam Đương Đại (Tập 1) ebook pdf/prc/epub/mobi

Đời Sống Xã Hội Việt Nam Đương Đại (Tập 1) – PGS. TS. Nguyễn Đức Lộc (Chủ biên) Khác với vấn đề giai cấp công nhân đặt trong mối quan hệ đấu tranh giai cấp và ý thức hệ, giai cấp công nhân Việt Nam xuất hiện trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam đang chịu sự cai trị của …

Read More »