Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Hỏi Đáp Về Cộng Đồng Kinh Tế Asean

Hỏi Đáp Về Cộng Đồng Kinh Tế Asean ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hỏi Đáp Về Cộng Đồng Kinh Tế Asean – PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, TS Nguyễn Anh Thu Hỏi Đáp Về Cộng Đồng Kinh Tế Asean Sự ra đời của AEC là một mốc đánh dấu sự hội nhập ngày càng sâu của các nước ASEAN trong lĩnh vực kinh tế. AEC có mục tiêu tạo nên một thị trường, cơ …

Read More »