Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Thương Mại Điện Tử

Thương Mại Điện Tử ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thương Mại Điện Tử – TS. Ao Thu Hoài, PGS. TS Nguyễn Viết Khôi Thương Mại Điện Tử Thương mại điện tử đang ngày một chiếm ưu thế trong các mối quan hệ trực tiếp giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và chính phủ. Thông qua môi trường mạng và Internet, các hoạt động giao dịch điện tử sử dụng …

Read More »