Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại

Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại – PGS. TS Phan Thị Cúc Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Ngày nay rất nhiều ngân hàng cạnh tranh không chỉ trong phạm vi quốc gia, khu vực mà còn cạnh tranh quốc tế. Tiếp cận tài chính từ các nguồn cung cấp hết sức nhanh, nhạy, lưu chuyển nhanh chóng với số …

Read More »