Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

101 Cách Đối Phó Với Người Ngang Ngược

101 Cách Đối Phó Với Người Ngang Ngược ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

101 Cách Đối Phó Với Người Ngang Ngược – Phạm Nguyễn 101 Cách Đối Phó Với Người Ngang Ngược Dân gian Việt Nam có câu “Một người nói ngang ba làng nói không lại”. Đó là những người luôn có lời nói, lập luận, hành vi đi ngược lại những nguyên tắc thông thường và đạo lý. Phải đối xử …

Read More »

101 Cách Đối Phó Với Người Bất Mãn

101 Cách Đối Phó Với Người Bất Mãn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

101 Cách Đối Phó Với Người Bất Mãn – Phạm Nguyễn 101 Cách Đối Phó Với Người Bất Mãn Bất mãn là gì? Làm sao hiểu được loại tâm lý phức tạp này? Làm thế nào để khắc phục những biến động nguy hại ở các môi trường nghề nghiệp khác nhau với những thành phần nhân sự khác nhau? …

Read More »