Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Chim Phí Còn Bay

Chim Phí Còn Bay ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chim Phí Còn Bay – Phan Đức Nam Chim Én Liệng Trời Cao Một tình yêu thắm thiết giữa những con người chung một lí tưởng. Một bức tranh nhiều màu sắc về cuộc kháng chiến chống Pháp trên một địa bàn miền núi với nhiều tình huống kì lạ, hiếm thấy và gần như là chưa được biết tới. …

Read More »