Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Cẩm Nang Quản Trị Kho Hàng

Cẩm Nang Quản Trị Kho Hàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Quản Trị Kho Hàng – Phan Thanh Lâm Cẩm Nang Quản Trị Kho Hàng Bạn từng quản lý kho hàng, bạn có muốn: – Qui hoạch kho, sắp xếp kho sao cho hiệu quả kinh tế? – Làm sao kiểm kê được mỗi ngày trong 10 phút – Giải pháp nào đẩy được hàng “tồn kho” – Qui …

Read More »