Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Giữa Dòng Xoáy Cuộc Đời

Giữa Dòng Xoáy Cuộc Đời ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Giữa Dòng Xoáy Cuộc Đời – Phan Thế Hải Giữa dòng xoáy cuộc đời là một bút ký ghi lại những gương mặt quan trọng của Việt Nam trong 30 năm Đổi mới kinh tế. Họ có thể được gọi là “thế hệ đại gia đầu tiên”. Đó là thế hệ những doanh nhân đã đương đầu với thử thách …

Read More »