Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Tài Chính 101

Tài Chính 101 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tài Chính 101 – Phan Trần Trung Dũng Tài Chính 101 “Tôi không định viết giáo trình, vì vậy cuốn sách này không phải là giáo trình, nó không được viết theo phong cách kinh viện thường thấy của các quyển giáo trình. Bạn có thể đọc nó như đang đọc một câu chuyện, có nhân vật, có sự tương …

Read More »