Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

Một Đời Thương Thuyết

Một Đời Thương Thuyết ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Một Đời Thương Thuyết – Phan Văn Trường Một Đời Thương Thuyết Hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề và cả nghiệp thương thuyết, Giáo sư Phan Văn Trường, Cố vấn thương mại quốc tế của chính phủ Pháp, có lẽ đã cố gắng thể hiện gần trọn vẹn trong cuốn sách này. Được viết từ trải nghiệm của một …

Read More »