Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Những Chuyện Nhân Quả

Những Chuyện Nhân Quả ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Chuyện Nhân Quả – Pháp Sư Thích Hải Đào Những Chuyện Nhân Quả Nhân Nhân quả là định luật căn bản xuyên suốt quá trình thành trụ hoại diệt của tất cả chúng sinh từ đời này sang đời khác, cho đến vũ trụ, vạn vật cũng không phải tuần hành, biến dịch một cách ngẫu nhiên, vô lí, …

Read More »