Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Quản Trị Dự Án

Quản Trị Dự Án ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Dự Án – Phil Baguley Quản Trị Dự Án Từ những năm 50 trở lại đây, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội, các nước đều cố gắng nâng cao sức mạnh tổng hợp của bản thân nhằm theo kịp cuộc cạnh tranh toàn cầu hóa. Dự …

Read More »

Quản Lý Và Giao Tiếp Tổ, Đội Và Sự Chung Sức

Quản Lý Và Giao Tiếp Tổ

Quản Lý Và Giao Tiếp Tổ, Đội Và Sự Chung Sức – Phil Baguley Quản Lý Và Giao Tiếp Tổ, Đội Và Sự Chung Sức sẽ giúp bạn nghiên cứu tất cả những gì bạn cần biết về con người trong tổ đội. Bởi lẽ đây là cơ bản, nhưng dễ hiểu, là đưa các cách thức và phương tiện …

Read More »