Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Thuyết Trình

Nghệ Thuật Thuyết Trình ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Thuyết Trình – Philip Collins Nghệ Thuật Thuyết Trình (Tái Bản 2015) Hiện nay, dù là trong một kỷ nguyên công nghệ đang phát triển với những bước tiến thần kỳ, các bài diễn văn vẫn còn giữ được vai trò quan trọng. Bởi vì nói chuyện với đám đông là một phương tiện truyền đạt vẫn không …

Read More »