Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Những Điều Trường Harvard Thật Sự Dạy Bạn

Những Điều Trường Harvard Thật Sự Dạy Bạn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Điều Trường Harvard Thật Sự Dạy Bạn – Philip Delves Broughton Những Điều Trường Harvard Thật Sự Dạy Bạn Philip Delves Broughton, một nhà báo có vị thế của tờ Telegraph danh tiếng, sau nhiều năm làm nghề báo, muốn có những trải nghiệm và cuộc sống khác nên đã đăng ký nhập học vào trường kinh doanh Harvard …

Read More »