Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Những Bí Quyết Căn Bản Để Thành Công Trong PR

Những Bí Quyết Căn Bản Để Thành Công Trong PR ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Bí Quyết Căn Bản Để Thành Công Trong PR – Philip Henslowe Bên cạnh việc giới thiệu khung pháp lý và đạo đức của các hoạt động PR, Philip Henslowe còn nêu rõ mối tương quan giữa lĩnh vực này và các đối tác có liên quan như nhà cung cấp, thợ chụp ảnh, nhà in, nhân viên đồ …

Read More »