Saturday , 23 February 2019
Home »

Blog Archives

Báo Ứng (Tủ Sách Cánh Cửa Mở Rộng)

Báo Ứng (Tủ Sách Cánh Cửa Mở Rộng) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Báo Ứng (Tủ Sách Cánh Cửa Mở Rộng) – Philip Roth Báo Ứng Báo Ứng lấy bối cảnh là một trận dịch bại liệt ở Newark năm 1944; trận dịch đã nhấn chìm cả một vùng đất vào sự sợ hãi, tang tóc, và đẩy chàng thanh niên tên Bucky Cantor vào một cuộc phiêu lưu quái gở của một …

Read More »