Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Cuộc Chiến Tình Tiền

Cuộc Chiến Tình Tiền ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cuộc Chiến Tình Tiền – Phó Dao Cuộc Chiến Tình Tiền Một cuộc chiến quyết liệt diễn ra giữa hai công ty danh tiếng Tiệp Khoa và Huệ Khang. Cuộc chiến này không đầu rơi máu chảy nhưng cũng khiến kẻ thua thân bại danh liệt. Cuộc giành giật đơn hàng của ngân hàng Kinh Tín buộc Chu Nhuệ từ …

Read More »