Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Mẹ Dắt Con Đi

Mẹ Dắt Con Đi ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Mẹ Dắt Con Đi – Phoenix Ho Mẹ Dắt Con Đi Tự nhận mình không có năng khiếu về chụp hình, quay phim, hội họa giống như các anh chị trong gia đình, Phoenix Ho chọn cách ghi dấu những kỷ niệm về con qua các đoạn văn ngắn để chia sẻ cho gia đình và bạn bè thân thuộc …

Read More »

Cứ Đi Để Lối Thành Đường

Cứ Đi Để Lối Thành Đường ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cứ Đi Để Lối Thành Đường – Phoenix Ho Cứ Đi Để Lối Thành Đường Câu chuyện hướng nghiệp cho người trẻ Việt Nam. Cứ đi – để lối thành đường là những thao thức, những trải nghiệm sống động, những chia sẻ chân tình, tâm huyết của một người chọn nghề tư vấn hướng nghiệp làm tình yêu và …

Read More »