Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Bèo Không Trôi Ra Biển

Bèo Không Trôi Ra Biển ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bèo Không Trôi Ra Biển – Phùng Thị Hạ Nguyên Bèo Không Trôi Ra Biển “Đọc một bài thơ, một truyện ngắn, một tiểu thuyết, điều tôi quan tâm hơn cả chính là dư âm, dư cảm, là sự ám ảnh mà chúng đem lại cho người đọc. Một số truyện ngắn của Hạ Nguyên như Thả mây về trời, …

Read More »