Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bệnh Tình Yêu – Phương Tranh Bệnh Tình Yêu Bác sĩ khoa nội Lăng Lệ và Giản Minh, bệnh nhân của anh đều là những người thất bại trong hôn nhân, hai người sau khi gặp gỡ đều nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng Giản Minh nghĩ mình có bệnh và đã có con riêng, sẽ liên lụy đến …

Read More »