Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Sức Mạnh Của Lòng Nhân Ái

Sức Mạnh Của Lòng Nhân Ái ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sức Mạnh Của Lòng Nhân Ái – Piero Ferrucci Sức Mạnh Của Lòng Nhân Ái Lòng nhân ái là quà tặng vô giá mà Thượng đế ban cho con người để hình thành và duy trì cộng đồng, giúp chúng ta tồn tại trước thú dữ, trước thiên tai… Tuy nhiên, giờ đây, lòng nhân ái dần trở nên “khan …

Read More »