Wednesday , 19 December 2018
Home »

Blog Archives

Ba Ngày Và Một Đời

Ba Ngày Và Một Đời ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Ba Ngày Và Một Đời – Pierre Lemaitre Ba Ngày Và Một Đời Bạn chờ đợi gì ở tác phẩm tiếp theo của một nhà văn vừa giành Giải Goncourt danh giá nhất nước Pháp? Nhất là khi giải thưởng ấy đã được trao cho tác phẩm không-trinh-thám đầu tiên của nhà văn chuyên viết trinh thám? Với Ba ngày …

Read More »