Thursday , 13 December 2018
Home »

Blog Archives

Thói Quen Của Kẻ Thắng

Thói Quen Của Kẻ Thắng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thói Quen Của Kẻ Thắng – Prakash Iyer Thói Quen Của Kẻ Thắng Có một câu chuyện về bức tượng David như thế này: Chuyện kể rằng có một khối đá cẩm thạch lớn đã nằm trên một con đường nhỏ ở Florence, Ý, trong suốt nhiều năm liền. Một số danh họa nổi tiếng, trong đó có cả Leonardo …

Read More »