Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Yến Tử Mưu Lược Tung Hoành

Yến Tử Mưu Lược Tung Hoành ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Yến Tử Mưu Lược Tung Hoành – Quá Diệc Lâm Yến Tử Mưu Lược Tung Hoành Thời Chiến Quốc, Yến Tử là một vị quan tài ba của nước Tề. Ông túc trí đa mưu, giỏi hùng biện, không chỉ là nhà chiến lược, nhà chính trị kiệt xuất mà còn là nhà ngoại giao nổi tiếng trong lịch sử …

Read More »