Saturday , 23 March 2019
Home »

Blog Archives

Biệt Động Sài Gòn Những Trận Đánh Huyền Thoại

Biệt Động Sài Gòn Những Trận Đánh Huyền Thoại ebook pdf/prc/epub/mobi

Biệt Động Sài Gòn Những Trận Đánh Huyền Thoại – Qúy Long – Kim Thư Trong công cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai, có một lực lượng đã dũng cảm, mưu trí và vô cùng gan dạ, nghĩ ra những cách đánh bất ngờ, khiến địch không thể trở tay kịp. …

Read More »