Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Con Mắt Thần Osiris

Con Mắt Thần Osiris ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Con Mắt Thần Osiris – R. Austin Freeman Con Mắt Thần Osiris Xác ướp suốt bấy nhiêu thế kỷ nằm lặng dưới cát bụi sa mạc, một khi đưa ra khỏi lăng mộ, linh hồn Pharaon liệu còn ngủ yên? Trở về từ chuyến lữ hành đến Ai Cập, nhà nghiên cứu John Bellingham nổi tiếng đột nhiên mất tích …

Read More »