Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Cho Xem Đùi Nào, Leila

Cho Xem Đùi Nào

Cho Xem Đùi Nào, Leila – Rachild El – Daif Cho Xem Đùi Nào, Leila Tác giả mổ xẻ xã hội Liban đương đại bằng một ngòi bút mạnh mẽ mà hài hước hiếm có, mở một cánh cửa vào cuộc sống nội tâm phức tạp của giới trẻ Liban – đất nước Âu hóa bậc nhất thế giới Hồi …

Read More »