Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Trong Thời Kỳ Kinh Tế Bất Ổn

Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Trong Thời Kỳ Kinh Tế Bất Ổn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Trong Thời Kỳ Kinh Tế Bất Ổn – Ram ChanRan Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Trong Thời Kỳ Kinh Tế Bất Ổn Tóm tắt nội dung Dù đang lãnh đạo một công ty, một đơn vị kinh doanh hay chỉ một nhóm nhỏ thì cuốn Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế bất ổn vẫn …

Read More »

Các CEO Muốn Bạn Biết Điều Gì?

Các CEO Muốn Bạn Biết Điều Gì? ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Các CEO Muốn Bạn Biết Điều Gì? – Ram ChanRan Các CEO Muốn Bạn Biết Điều Gì? Cuốn sách chỉ ra rằng đẳng cấp và sự thành công của một CEO không chỉ ở hiệu quả điều hành, quản lý doanh nghiệp mà chính ở sự nhạy bén kinh doanh, tầm hoạch định chiến lược để doanh nghiệp có thể …

Read More »