Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Quản Lý – Phương Pháp Làm Việc Hiệu Quả

Nghệ Thuật Quản Lý - Phương Pháp Làm Việc Hiệu Quả ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Quản Lý – Phương Pháp Làm Việc Hiệu Quả – Larry Bossidy, Ram Charan Nghệ Thuật Quản Lý – Phương Pháp Làm Việc Hiệu Quả Larry Bossidy là một trong số những nhân vật được hâm mộ với nhiều tác phẩm được ưa chuộng. Còn Charan là một nhà tư vấn nổi tiếng cho các nhà lãnh đạo …

Read More »

Kẻ Làm Thay Đổi Cuộc Chơi

Kẻ Làm Thay Đổi Cuộc Chơi ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Kẻ Làm Thay Đổi Cuộc Chơi – Alan George Lafley, Ram Charan Kẻ Làm Thay Đổi Cuộc Chơi Ngày nay so với nhiều thập kỷ trước, trong thế giới kinh doanh, chiến thắng gần như vẫn không thay đổi: Tạo ra những khách hàng mới, những sản phẩm mới, và những dịch vụ mới thúc đẩy tăng trưởng doanh thu …

Read More »

Bậc Thầy Nuôi Dưỡng Tài Năng

Bậc Thầy Nuôi Dưỡng Tài Năng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bậc Thầy Nuôi Dưỡng Tài Năng Tài năng là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành bại trong nhiều lĩnh vực ngay cả trong lĩnh vực kinh doanh. Muốn phát triển và tạo ra nhà những lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc, chúng ta cần phát hiện sớm và nuôi dưỡng những tài năng còn tiềm ẩn. Bill Conaty …

Read More »