Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Chọn Đúng Người

Chọn Đúng Người ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chọn Đúng Người – Geoff Smart, Randy Street Chọn Đúng Người Tuyển dụng nhân sự là mối bận tâm của tất cả các chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, rất ít người hiểu rằng với một quyết định tuyển dụng sai, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Vậy nhà tuyển dụng nên làm gì để …

Read More »