Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Hãy Cứ Khát Khao – Hãy Mãi Dại Khờ

Hãy Cứ Khát Khao - Hãy Mãi Dại Khờ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hãy Cứ Khát Khao – Hãy Mãi Dại Khờ – Rashmi Bansal Hãy Cứ Khát Khao – Hãy Mãi Dại Khờ tập hợp câu chuyện về 20 sinh viên tốt nghiệp Học viện Quản lý Ấn Độ, phân viện Ahmedabad. Họ là doanh nhân sống vào những giai đoạn khác nhau, kinh doanh trong những ngành, những lĩnh vực khác …

Read More »