Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

HBR Guide To – Chắp Cánh Ý Tưởng Kinh Doanh

HBR Guide To - Chắp Cánh Ý Tưởng Kinh Doanh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

HBR Guide To – Chắp Cánh Ý Tưởng Kinh Doanh – Raymond Sheen, Amy Gallo HBR Guide To – Chắp Cánh Ý Tưởng Kinh Doanh Bạn có một ý tưởng tuyệt vời giúp gia tăng doanh thu và cải tiến năng suất, nhưng cần thuyết phục mọi người tin vào điều đó. Hãy xây dựng nó thành một đề xuất …

Read More »