Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Khát Vọng Từ Trái Tim

Khát Vọng Từ Trái Tim ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Khát Vọng Từ Trái Tim – Rich DeVos Khát Vọng Từ Trái Tim Kinh nghiêm chính là người Thầy tuyệt vời nhất. Tôi đã học đi học lại điều này trong suốt cuộc đời của mình. Ba năm trước, ở vào tuổi thất thập, tôi lại nhận ra điều này rõ ràng hơn bao giờ hết khi tôi được phẫu …

Read More »

Hồi Ký Rich Devos – Con Đường Tỷ Phú

Hồi Ký Rich Devos - Con Đường Tỷ Phú ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hồi Ký Rich Devos – Con Đường Tỷ Phú – Rich DeVos Hồi Ký Rich Devos – Con Đường Tỷ Phú Trong cuốn tự truyện này, Rich DeVos hồi tưởng lại những trải nghiệm của ông về công việc, niềm tin, gia đình và những giá trị cốt lõi mà ông luôn gìn giữ trong suốt cuộc đời. Với tư …

Read More »